ترجمه گوگل - ترجمه آنلاین

برای ترجمه جمله های ساده و معنای واژگان از این مترجم آنلاین و رایگان استفاده کنید.

  • این مترجم بر اساس سایت های ترجمه گر گوگل و مایکروسافت عمل می کند.
  • برای استفاده از این ابزار به عنوان دیکشنری کافیست کلمه را به تنهایی وارد کنید.
جهت انجام ترجمه تخصصی انگلیسی ، فارسی و 37 زبان دیگر به صورت غیر ماشینی، می توانید متن خود را در قالب سفارش ترجمه ثبت نمائید.
سفارش ترجمه ماشینی فایل
برای اطلاع از هزینه ترجمه انگلیسی، ترجمه فارسی و ترجمه همزمان می توانید به صفحه لیست قیمت و زمان ترجمه مراجعه نمائید.